Nguyên nhân của những giấc mơ

Bài pháp thoại Nguyên nhân của những giấc mơ được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Đình Quán, Hà Nội 28/07/2015 (25/06 Ất Mùi)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận