Nhìn vào thái độ sống của mình trong mỗi phút giây

Bài pháp thoại Nhìn vào thái độ sống của mình trong mỗi phút giây được Sư Minh Niệm chia sẻ tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/01/2018

[LIVESTREAM] Nhìn vào thái độ sống của mình trong mỗi phút giây - Sư Minh Niệm

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận