Nhớ ơn và trả ơn

Bài giảng nhớ ơn và trả ơn của Đại Đức Thích Phước Tiến mang giá trị của một bài học đạo đức nhằm nhắc lại vấn đề đạo đức nhớ ơn đối với tất cả chúng ta, không chỉ ơn cha ơn mẹ, nhưng trong cuộc sống còn nhiều mối tương quan khác, ai có ân với ta thì phải nhớ ơn và trả ơn.

4.3/5 - (28 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận