Nhổ tận gốc nghiệp

Bài pháp thoại Nhổ tận gốc nghiệp được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Như Lai Thiền Tự, Sandiago, California, Hoa Kỳ, ngày 24/10/2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận