Nhu cầu và hưởng thụ

Trong cuộc sống hiện đại, thì nhu cầu chúng ta ngày càng lớn, những nhu cầu về học tập, làm việc, giải trí…. Tuy nhiên thời gian thật sự để hưởng thụ lại không nhiều, nhưng trái lại có những người không làm ra tiền mà chỉ lo hưởng thu, vậy làm thế nào để cân băng giữa nhu cầu và hưởng thụ.

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận