Niết bàn của bậc trí

Pháp thoại Niết bàn của bậc trí (Kinh Pháp Cú câu số 23) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm ngày 11/10/2020

Niết Bàn Của Bậc Trí (Kinh PC 23)Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 11.10.2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Niết bàn của bậc trí"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận