Nói dễ làm khó

Pháp thoại Nói dễ làm khó được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Linh Sơn, Qeensland, ngày 16/11/2018
Nói dễ làm khó

Nói Dễ Làm Khó - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Linh Sơn Qeensland, ngày 16 , 11.2018)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nói dễ làm khó"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận