Nói hay không bằng hay làm

Pháp thoại Nói hay không bằng hay làm ̣(Kinh Pháp Cú câu số 19&20) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm ngày 20/09/2020

Nói Hay Không Bằng Hay Làm ̣(Kinh PC 19&20) Thầy Thích Pháp Hòa.Tv Trúc Lâm.Ngày 20.9.2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nói hay không bằng hay làm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận