Phật đến để làm gì?

Pháp thoại Phật đến để làm gì? được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Lá An Nhiên, tỉnh Long An

Phật đến để làm gì? || Đại đức Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận