Phật Giáo thời đức Phật

Bài pháp thoại Phật Giáo thời đức Phật gồm 3 phần được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Như Lai Thiền Thự, Hoa Kỳ, ngày 18/10/2015

Phật Giáo thời đức Phật Phần 1 3 rất hay Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận