Phật không độ người không có duyên

Pháp thoại Phật không độ người không có duyên do thầy Thích Thiện Tuệ chia sẻ tại chùa Giác Huệ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/12/2017

888. Phật Không Độ Được Người Không Có Duyên (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận