Chuyển tới nội dung

Phật Pháp mỗi vị nói mỗi kiểu thì hiểu thế nào?

Pháp thoại Phật Pháp mỗi vị nói mỗi kiểu thì hiểu thế nào? do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Ngày Tịnh Lạc lần thứ 3 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 07-08-2022

1 bình luận trong “Phật Pháp mỗi vị nói mỗi kiểu thì hiểu thế nào?”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by 24htin.net
DMCA.com Protection Status