Phát tâm học đạo

Pháp thoại: Phát tâm học đạo được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Tây Thiên, Canada, ngày 01/08/2018.

4.4/5 - (7 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phát tâm học đạo"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận