Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh

Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore, năm 2001
Người dịch: Vọng Tây cư sĩ

4.2/5 - (13 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận