Phim Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Phim Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

kinh dai bi tam da la ni

Xem thêm các bài khác về chú đại bi:

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến | Chú đại bi 21 biến

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận