Chú Đại Bi tiếng Việt

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.Chú Đại Bi

Chú đại bi tiếng Việt

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84)
Xem thêm: Chú Đại Bi tiếng Phạn | Chú Đại Bi bằng hình ảnh | Giảng giải Chú Đại Bi

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi

Download Chu dai bi mp3 (Nhấp chuột phải chọn save as): Chu Dai Bi

Chú Đại Bi tiếng Việt 3.94/5 (78.76%) 113 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

240 Trả lời to "Chú Đại Bi tiếng Việt"

 1. con nguyen nam mo dai tu dai bi kuu kho kuu lan quan the am bo tat ma ha tat.
  sin phat hoi huong cong duc cho con.
  con nguyen dem cong duc nay.
  cho tat ca chung sinh.
  va toan bo gia quyen toc.
  cung tat ca oan gia trai chu.
  cung dong tam liem phat.
  sin ve mien cuc lac.
  nam mo a di da phat.

  Trả lời
 2. nam mô a di đà phật con kính bạch thầy cùng tất cả TĂNG NI mạnh khỏe .con mong ước được suống tóc đi tu đê cầu cho chúng sanh được chở thành phật đạo.nay con nặng lòng suy ngi con chua biết làm như thế nào cho đúng.con đi khắp nẻo đường con chỉ mong tìm được bình yên mà ko thấy con chỉ tìm thấy đau khổ tinh thần lẫn thể sác.con đã được nge phật dạy con được nge thầy tụng kinh và thuyết pháp .con chỉ muốn được ngày ngày quỳ dưới chân tam bảo và được nge các thầy tụng kinh niem phật mỗi ngày con muốn kiếp này được nương tựa cửa phật để khép lại tất cả những hơn thua gen gét nhũng tội lỗi ma con đã gây ra ở đường trần.đường trần chật hẹp người chen lấn tội lỗi nặng hơn cân cúi sin phật sớm giác ngộ cho con va cho con đủ duyên được nương tựa dưới chân phật đài đươc thầy tu đắc đạo dẫn dắt con đi quãng đường con lại de giúp chúng sanh được chở thành phật đạo chỉ mong ngày nào đó gần nhất con được chuyển hóa cuộc đời để bớt tội lỗi nếu kiếp sau có còn được làm người thì mong cho con bớt khổ và nước mắt ko rơi như kiếp này.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời

Bình luận