Chú đại bi tiếng Việt

Bản Chú đại bi tiếng Việt được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại, có hướng dẫn tụng của thầy Thích Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Nghe Thầy Thích Trí Thoát tụng chú đại bi (bấm nút Play bên trái để nghe):

Download Chu dai bi mp3 (Nhấp chuột phải chọn save as): chú đại bi mp3

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú đại bi

Chú đại bi chia theo 84 câu dễ học:

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Xem thêm các bài khác về chú đại bi:

 • Chú Đại Bi tiếng Phạn
 • Giảng giải Chú Đại Bi
 • Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi
 • Sự linh ứng của chú đại bi
 • Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách
 • Nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt
 • Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn
 • Chú Đại Bi bằng hình ảnh
 • Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến | Chú đại bi 21 biến

  Chú đại bi tiếng Việt5.00/5 (99.97%) 9960 votes

  Chia sẻ bài này với bạn bè

  316 Trả lời to "Chú đại bi tiếng Việt"

  1. Các bạn hãy trì niệm chú Đại Bi mỗi ngày để tiêu trừ được khổ nạn, đem đến sự vui tươi và có khả năng chữa lành tâm bệnh lẫn thân xác, năng lực của chú có thể hóa giải cả nghiệp chướng trái duyên, hóa giải tội báo. Thần lực của chú Đại Bi thật vô song.

   Trả lời
  2. hi ban,

   minh rat la thich doc chu nay cam on ban da ep kinh nay
   minh hien tai dang o my va minh an chay niem phat
   cam giac rat la nhe nhang minh muon khuyen gia dinh minh an chay ma chua co co hoi tai vi minh so ho se la minh

   cam on ban nhieu nha chic ban mot couch song an lanh hanh phuc

   Trả lời
  3. Hãy phát tâm niệm Chú Đại Bi thành tâm thành ý. Khi đó các bạn sẽ nhận được tâm thanh tịnh và cuộc sống thật sự có ý nghĩa từng giây phút một!

   Trả lời
  4. Con chao thay ,loi dau thu con Chuc thay co mot suc khoe tôt .con da nghe rat nhieu bai giang cua thay .nhung bai giang cua thay giup cho con rat nhieu .con xin cam on thay .con da tim ra con duong di cua minh nho vao thay .nam vua roi con co ve Viêt Nam vao thang tu va giua thang 5 ,con nghe me con noi thay giang o chua hoang phap vao ngay 03/06 .con khong the o lai duoc con rat tiec .hai chau cua con rat la nho ,va me con thi bi benh nen con chua co dip vao tham thay duoc .con biet la thay rat la ban ,,,,.con xin loi thay la da viet thu cho thay vao muc nay,boi vi con co gui may lan thu cho thay qua mail ma khong duoc .mot lan nua con xin cam on thay .le thi Kim lan

   Trả lời
  5. Con xin loi thay con nho nhat ,ngay 03/06 /14 thay di giang o chua hoa quang o hai phong chu khong phai la o chua hoang phap .con chao thay .nhung bai giang cua thay ma con nghe duoc tren mang rat la hay ,thay giang voi mot giong noi gay suc truyen cam va thuyet phuc nguoi nghe rat lon .

   Trả lời
  6. Lạy Mẹ ơn trên xoay chuyển cho con của con mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn biết nghe lời ba mẹ, sống cóg ích cho đời. nam mô a di đà phật.

   Trả lời
  7. Cau cko gđ con êm ấm…cko c tc của kon dc suôg sẻ vui vẻ mãi mãi bên nhau….kon xjn dok bài chú mỗi toi thể hiện log thàh nguyện của con…

   Trả lời
  8. LẠy mẹ…con cầu cko gđ con trog ngoai êm ấm moi người được vui vẻ mạnh khỏe…. Cho chuyện tình cảm của con được như ý…. Cho con với Huỳnh Ba…mãi mãi không chia lia…con xjn dok bài chu the hien log thah…mô fật

   Trả lời
  9. nguyễn thi hoa · Edit

   bài chú đại bi ai trì tụng hàng ngày sẽ có công lực rất lớn, đầu óc thư thái, mạnh khỏe,gia đình hạnh phúc

   Trả lời
  10. NAM MO A DI DA PHAT
   NAM MO DAI TU DAI BI QUAN THE AM BO TAT
   nguyen cau cho tat ca chung sanh va muon loai deu nhiep tam tho tri than chu DAI BI de co dc cuoc song an lanh
   NAM MO A DI DA PHAT

   Trả lời
  11. Con cau cho toan the gia dinh, nguoi than cua con va tat ca chung sanh tren the gioi duoc binh an, suc khoe doi dao, tai qua Nan khoi, moi viec deu kiet tuong nhu y!
   Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho Cuu Nan Linh Cam Bach Y Quan The Am Bo Tat

   Trả lời
  12. Họ+tên...yen+vi · Edit

   minh muon tung chu.nhung khi tim hieu thi khi tung chu nay khong duoc sat sinh.do dac thu cong viec nen sat sinh suot.thay toi loi qua ma chang pit lam tn

   Trả lời
  13. Tràn thi thu trang · Edit

   Minh bi stress nang,song chung nha chong minh o nha 24/24 ,moi ngay troi qua minh cam thay rat nang ne.Minh co cam giác moi nguoi dang rinh minh,canh minh lo loi la noi soi moi minh nay no.Bay gio minh kiem bớt tinh nóng cua minh,minh đọc chu dai bi cho tam minh nhe nhang,cho minh thoát khỏi cai vong u am no dang lan quan trong long minh.Con cau xin Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tát phu ho cho con ,cho long con voi di cai buc boi trong long,de con song tam hon đuợc vui tuoi,thanh than.

   Trả lời
   1. Doi song la bao, khong bao gio biet cho tung giay, tung , tung gio. Hay co gang niem Nam Mo Thich Ca Mau Ni Phat, di, dung, nam, ngoi va cung dung quen niem Phat Duc Quan The Am Bo Tat gia ho cho ban. Hay coi do la cai nghiep cua minh, va phai co gan niem Phat de giai tru nghiep chuong hien tai, qua khu va tuong lai cua minh.

    Trả lời
  14. Con cảm ơn thầy! Mỗi bài giảng của thầy,của tất cả những bài giảng của các thầy .đều là liều thuốc quí
   Tâm hồn con sẽ được gột rửa chữa trị để mỗi ngày cuộc sống của con mỗi ngày một tiến bộ thêm

   Trả lời
  15. minh muon cau cho vu tru trai dat con nguoi luon an lac vien man ko bon chan lan nhau va ko co chien tranh van con nguoi voi nhau luon binh dang a di da phat

   Trả lời
  16. Nam mô A Di Da Phat .
   Cau mong tat ca De Tu va chung sanh ‘Tâm luon luon an lac , Thân khong mang bênh’ , moi nguoi deu biet niem Phat va tri Chu Dai Bi moi ngay.
   Nam Mô Dai Tu Dai Bi Cuu kho cuu nan Quan The Am Bo Tat .

   Trả lời
  17. Cuoc song day ap luc. Mih cam thay buon chan ma kg biet dua vao ai de buoc tiep tren con duong day chong gay. Mih nghe noi doc chu dai bi moi ngay long mih thay nhe di. Nhug doc vao luc nao cung dc phai kg……..hay giup mih voi

   Trả lời
  18. Nam mo dai tu dai bi Quan The am Bo Tat..
   Cau cho moi nguoi duoc binh an.
   Cau cho Ba Me duoc binh an,manh khoe.
   Cau cho gia dinh duoc binh an.

   Trả lời
  19. Mình rất thích niệm chú đại bi .mà niệm hoài ko thuộc lòng đc …con nguyện cho gđ con đc mạnh khoẻ .chúng sanh đc bình an ..sức khoẻ con đc mạnh giỏi ..Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cãm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

   Trả lời
  20. trần quốc hải · Edit

   phật pháp thẩm sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn khiếp khó tìm cầu , cầu xin mười phương chư phật , mười phương chư pháp , mười phương chư tăng gia hộ độ cho tất cả pháp giới chúng sanh được đi trên con đường chánh pháp nhiệm mầu của phật pháp cho tất cả pháp giới chúng sang được an vui tự tại sống biết quý mến , yêu thương lẫn nhau cho thế giới kg có chiến trang , loạn lạc ấm no hạnh phúc , cho phật pháp được trường tồn . NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ,

   Trả lời
  21. Chú đại bi muốn thuộc lòng thì cứ đọc liên tục 108 biến. Tự khắc sẽ nhớ. Chứ học thuộc lòng như học bài thì sẽ không bao giờ thuộc. Mình đã từng cố gắng học thuộc nhưng không thuộc. Nhưng hôm đó phát tâm trì 108 biến. Tự nhiên thuộc luôn.

   Trả lời
  22. Chú linh nghiệm lắm..mình lúc mình sinh baby khó..nằm đọc mà đẻ rẹt rẹt ko thấy đau đớn.. Trì tụng hàng ngày Giúp baby khỏe mạnh.. Zui zẻ cả ngày..Nam Mô Đại Bi Hội Thượng PHật Bồ Tát.

   Trả lời
  23. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT .
   Con xin cố gắng trì tụng chú Đại Bi thường xuyên .

   Trả lời
  24. Nam mo a di da phat.Nam mo dai tu dai bi linh cam ung quan the am bo tat.Cau cho tat ca chung sanh se thay dc phat phep nhiem mau cua chu dai bi ma ngay ngay tri tuc moi su se qua vi ben chung ta co duc phat va me tu bi se cuu kho cuu nan cho moi chung sanh khi co chuyen. Nam mo bon su thich ca mau ni phat .Nam mo a di da phat.Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan quan dai linh cam ung quan the am bo tat.cuoi dau than kinh .

   Trả lời
  25. Huỳnh Thị Đức Hạnh · Edit

   Tôi cũng muốn tìm hiểu về Chú đại bi nhưng đọc vào lúc nào? Đọc ở đâu? phải quỳ lạy mới đọc hay là tranh thủ lúc đi ngủ ngồi trên giường có đọc được không? Xin nhận được chỉ bảo của mọi người để tôi học theo. Xin cảm ơn ạ.

   Trả lời
   1. chép ra trang giấy, bỏ túi, đọc lẩm nhẩm lúc nào cũng được, ngồi ngay ngắn ở đâu cũng được, tầm 7-9 biến/15phut là ổn, cố gắng chú hàng ngày, khoảng 1 tháng thì bạn thuộc làu làu, tôi đấy.

    Trả lời
  26. Cam ung cua. Phat luc qua that la bat kha tu nghi.Cau mong cho tat ca chung sinh deu se cam nhan duoc.Nam Mo ADiDAPHAT NAM MO DAI TU DAI BI LINH CAM QUAN THE AM BO TAT.

   Trả lời
  27. moi , luc toi cam thay met moi va buon thi thuong ngoi thien va hoc chu DAI BI khi doc toi cam thay rat thoi mai con cac ban hay hoc niem chu DAI BI NHE

   Trả lời
  28. Họ tên...lêhànhânlê. · Edit

   Chú này là đại uy lực.tấc nhửng jì chúng sanh muốn,đều dk đáp ứng.muốn gì dk náy.muốn khỏe mạnh liền dk khỏe mạnh.muốn định tâm liền dk định tâm.muốn mua may bán đắk càng nên trì tụng,thậm chí muốn vãng sanh củng chẳng chướng ngại.như là máy lọc,lọc sạch nghiệp chướng cho chúng sanh tội khổ.nên càng ph trì tụng để báo đáp ơn đức sâu dày của phật-a di đà phật.(tụng xong đừng wên hồi hướng pháp giới.vì họ đang rất cần công đức đó của ta,vì họ đang khổ.).

   Trả lời
  29. Con cug cau chúc cho mọi ng trên thế gian k gian ác. K lật lọng đều phát tâm từ bi hướng thien. Con mong bme con, atrai con, gd chị gái con và người con thương yêu được mạnh khỏe và hạnh phúc.

   Trả lời
  30. mình học thuộc mất 2 tháng.bạn học từng câu một, 1 ngày có thể học thuộc từ 2 đến 3 câu.kết hợp đi chùa( nếu bạn có thời gian) thì bạn sẽ thuộc. chúc bạn thành công , mới viev sơ thành

   Trả lời
  31. tâm chú nek bạn
   Án
   546. A na lệ
   547. Tỳ xá đề
   548. Bệ ra
   549. Bạt xà ra
   550. Ðà rị
   551. Bàn đà bàn đà nể
   552. Bạt xà ra bán ni phấn
   553. Hổ hồng đô lô ung phấn
   554. Ta bà ha.
   học thuộc đi bạn

   Trả lời
  32. CON NAM MO ME HIEN QUAN THE AM BO TAT DAI TU DAI BI CUU KHO CUU NAN ,CON SIN CO GANG HANG NGAY TRI NIEM CHU DAI BI ,DE CAU NGUYEN CHO CHA ME CON BO AC LAM LANH MOT DOI VAN SANH TAY PHUONG CUC LAC CUA CHA LANH A DI DA ,VA CON CAU NGUYEN CHO TAT CA MUON LOAI THOAT KHOI CANH KHO DAU ,VA DI THEO CON DUONG PHAT PHAT SAU CUNG DEU TRON THANH PHAT DAO ,VA CON CUNG CAU NGUYEN CHO CHINH BAN THAN CON MOT DOI VAN SANH VE THE GOI TAY PHUONG CUC LAC QUOC ,CON NAM MO ME HIEN QUAN THE AM ,CON NAM MO A DI DA PHAT

   Trả lời
  33. Cau xin duc me hay phu ho cho cac con cua con duoc khoe manh, binh an, tai qua nan khoi, hoc gioi . Con nguyen se lam phuoc tich duc nhieu hon nua. Mac du bai Chu Dai Bi nay kho hoc nhung co se co gan niem khi co the de thuoc mot phan nao do.

   Trả lời
  34. Họ tên...Le Ut · Edit

   Nam mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat Nam mo Dai tu Dai Bi Cuu kho cuu Nan Quan The Am Bo Tat Cau cho thien ha thai binh ko con bom roi dan lac,ko con benh tat doi kho ,bien dan bom = hat gao chen com. Cau nguyen cho gd con, ba con lang xom luon b.an m.khoe, cac con cua con luon khoe manh an vui, co cg viec lam on dinh. Ccn xin thanh kinh tri an

   Trả lời
  35. Cho con hoi la co co nguyen la chep 100 lan kinh vu lan . Va trog khi chep con da vo tinh ghi sai 1 so chu . Vay con co nen dung viet xoa de sua loi khong ?? Hay la phai chep lai tu dau ??
   Nam Mo A Di Da Phat

   Trả lời
  36. cầu mong linh hồn bác được siêu thoát
   cầu mong cho anh tai qua nạn khỏi,gặp giữ hóa lành.
   nam mô a di đà phật

   Trả lời
  37. Bạn đọc chú đại bi mỗi ngày rồi sẽ thuộc k cần phải cố cho thuộc trong thời gian ngắn, miễn có tầm và duy trì mỗi ngày 5 biến ( hoặc hơn) vậy là quá tốt, đọc xong mình hồi hướng công Đức này cho cha mẹ, người thân của mình(Nam mô a di đà Phật,Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát)

   Trả lời
  38. Nam Mô A Di Đà Phật
   Dạ, con kính xin chư vị giúp cho, cho con xin file mp3 của bài giảng này để con download vào máy. Bài giảng giúp con thấy được chính bản thân con còn quá nhiều yếu kém trong việc tu sửa bản thân và tu hành chánh Pháp. Vậy, con kính xin chư vị giúp dùm con. Con xin chân thành cảm ơn. A DI ĐÀ PHẬT

   Trả lời
  39. Nam mô quan thế âm bồ tát!
   Cầu mong Bồ tát phù hộ độ trì cho gia đình, người thân của con khỏe mạnh , hạnh phúc và cho con mau chóng lành bệnh.

   Trả lời
  40. Lê Thị Thanh Trúc · Edit

   Nam môn Quan thế âm Bồ Tát!
   Con cầu xon Bồ Tát phù hộ độ trì cho ba mẹ con sống đến già để con có thể phụng dưỡng báo hiếu, cầu cho em trai con khỏe mạnh, vui vẻ sống có ích cho đời.
   Con xin đội ơn.

   Trả lời
  41. Lê Thị Thanh Trúc · Edit

   Nam mô Quan thế âm Bồ Tát!
   Con cầu xin Bồ Tát phù hộ độ trì cho ba mẹ con sống đến già để con có thể phụng dưỡng báo hiếu, cầu cho em trai con khỏe mạnh, vui vẻ sống có ích cho đời.
   Con xin đội ơn.

   Trả lời
  42. Tạ ơn Bồ Tát con đọc thuộc chú đại bi ròi ..con mừng quá ..trì chú thân tâm an lạc thanh tịnh lắm ..xin chí ai thấy nghe hải trì chú đại bi nhé .Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cãm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát.

   Trả lời
  43. A di đà Phật, hôm nay con đã thuộc chú đại bi. Cảm ơn mẹ Quán Âm đã gia hộ! Cầu cho tất cả k còn buồn đau, tràn muôn hạnh phúc!

   Trả lời
  44. Cường Trần · Edit

   Nam Mô A Di Đà Phật,cầu mong tất cả mọi người điều biết đến Chú Đại Bi và luôn trì tụng Chú Đại Bị mỗi ngày.Nam Mô A Di Đà Phật

   Trả lời
  45. Mình luyện chú đại bi được 1 tháng và do duyên nghiệp chứ chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện đọc kinh hàng ngày. Mới đầu đọc 1 câu còn khó, nhưng ko hiểu sao như có ai chỉ đường mách lối sau 2 tuần mình thấy lúc nào cũng xuất hiện Chú đại bi trog đầu. Mình ko cố ép để đọc thuộc mà hàng ngày mình đọc 3 biến rồi tăng dần. Hiện mỗi ngày mình chú 10 biến và gần 1 tháng đã thuộc lòng. Một nguoi bạn hướng dẫn mình chú Chuẩn ĐỀ chuyên trừ ma và tâm ác. Mọi người tham khảo nhé. Trì chú chuẩn đề tránh được ma quỷ, hàng ngày chú đại bi và chuẩn đề và tâm thiện sẽ gặp may mắn. Bản thân mình 1 tháng nay chú đại bi hàng ngày thấy công việc tốt cô cùng. Con cảm ơn mẹ Quan thế âm bồ tát.

   Trả lời
  46. Con xin chí thành sám hối cho tam nghiệp, nguyện giải trừ ba độc, nguyện trí tuệ sáng suốt học đạo tinh tấn để được Ngộ nhập Phật tri kiến, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn rốt ráo giải thoát, cứu cánh Niết Bàn.
   Nguyện cầu tận Hư không khắp pháp giới quá hiện vị lai thập phương Chư Phật Chư Bồ Tát Chư Thánh hiền Tăng thường trụ Tam Bảo.

   Trả lời
  47. Nam mo quan the am bo tat, nam mo đai bi quan the am Bo tat,nam mo đai bi hoi Thuong phat Bo tat, nam mo bon su thích ca mau ni phat
   Cau cho con sanh đuoc đua con trai nhu y nguyen ,con nguyen an chay niem phat, nam mo a Di da phat, xin nguoi hay nhan lay loi khan nguyen cua con, nam mo a di da phat.

   Trả lời
   1. Chào bạn,

    Tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật, làm việc thiện…thì đối với người đã quy y hay người chưa quy y đều có công đức. Tuy nhiên, khi có điều kiện, bạn nên đến chùa và quy y để có công đức tu tập trọn vẹn hơn. Quy y là bước giúp chúng ta trở thành người Phật tử chính thức.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Trả lời
   2. Theo minh biet thi neu ban chua co quy y ban cung co the tri tung chu dai bi duoc. Nhung ma muon linh nghiem thi ban phai co long tin tuyet doi va so cau cua ban khong co gi sai trai voi nhan qua. Va neu ban co the huong thien thi tot lam.

    Trả lời
  48. MOI NGAY NE DOC 5 BIEN CHU DAI BI RANH DOC CANG NHIEU CANG TOT
   VA HOI HUONG TEN HO CUA MINH SE DUOC BINH AN TIEU TRU NGHIEP CHUONG TIEU TRU TAT BINH CANG KHO CANG MIEM CANG MIEM LAU NGAY MINH HET KHO MOI NGUOI O ADI DA PHAT HOM NAY MUNG 3 TET NGUYEN DEM CONG DUC NAY KHAP CA 10 PHUONG DIEU TRON THANH PHAT DAO

   Trả lời
  49. Ban dau minh nhin doc cung thay kho doc sau minh nghi minh phai hoc thuoc thi tri tung moi nhap tam ,vay la minh hoc hai cau mot ,vua hoc vua nghi xem co su logic nao giu cac cau ko ,noi that minh chua tim dc ra ma chi nho vao su tap trung vao nho cau tu ma vai hom la minh thuoc,khi doc cu the la doc thoi

   Trả lời
  50. Môi ngay con đi lam vao`vao giac sang.con thương xuyên đoc bai kinh chu đai bi.vi con đi lam vê muôn không co thơi gian ngôi tri` kinh chu đai bi.cư thê con đa quen va không thê quên bai kinh chu đai bi.vi con rat thích bai kinh chu đai bi

   Trả lời
  51. CO CHUYEN B UON CU NIEM PHAT CU NIEM ADI DA PHAT MINH CANG KHO CANG NIEM ROI LAN SE HET KHO THOI TRUOC KIA CO KHO LAM MINH NIEM TRONG HOI THO CUA MINH LUONG MINH DAI 10 PHUONG CHU PHAT DO CHO CON DUOC TIEU TRU TAT BINH TIEU NGHIEP CHUONG

   Trả lời
  52. Mình rất tin vào Chú Đại Bi, mình có lên chùa thì được cho bản chú về trì tụng, và cũng lên mạng tham khảo thêm thì thấy có nhiều bản dịch khác nhau, Phật tử nào hiểu biết nhiều cho mình hỏi bản dịch chính xác của Chú Đại Bi nhé.

   cụ thể các câu sau:
   11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
   có nhiều bản dịch là
   11. Bà lô YẾT đế thất Phật ra lăng đà bà

   28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
   có bản dich là:
   28.Độ lô độ lô phạt XẠ da đế

   34.Mạ mạ phạt ma ra
   có bản dịch là:
   34.MA mạ phạt ma ra

   57.Tất đà du nghệ
   có bản dịch là:
   57.Tất đà DŨ nghệ

   70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
   có bản dịch là:
   70.Ba đà ma YẾT tất đà dạ

   72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
   có bản dịch là:
   72.Na ra cẩn trì bàn DÀ ra dạ

   74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
   có bản dịch là:
   74.Ma bà LỢI thắng yết ra dạ

   82.Mạn đà ra
   83.Bạt đà gia
   có bản dịch là:
   82.Mạn đa ra
   83.Bạt đà dạ

   Trả lời
   1. Chào Phước Hòa,

    Rất khó để nói bản dịch nào là chính xác nhất do bản chú chúng ta đang trì niệm là bản dịch âm (không dịch nghĩa) qua 2 lần Phạn -> Hán -> Việt, vì qua 2 lần dịch nên phần âm Việt lệch khá nhiều so với âm Phạn ban đầu. Ở mỗi ngôn ngữ có sự phát âm khác nhau ở mỗi vùng miền của đất nước đó nên sẽ có âm khác nhau tùy theo người dịch. Bạn có thể xem bản Chú Đại Bi tiếng Phạn phiêm âm Việt tại đây: https://www.niemphat.vn/2014/04/huong-dan-hoc-chu-dai-bi-tieng-phan/

    Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá chấp vào ngôn từ, điều quan trọng của trì Chú Đại Bi là chúng ta phải có Bồ Đề Tâm và có tâm thanh tịnh

    Nếu có gì sai sót mong quý vị đóng góp giúp!

    Trả lời
  53. Nam mô A di đà phật, Nam mô quan thế âm bồ tát, con cầu cho mẹ con sớm được siêu thoát, mẹ con đã khổ cả đời vì chúng con nhưng do bệnh hiểm nghèo mẹ con đã ra đi, con cầu cho gia đình con làm ăn phát đạt, bố con và các em của con được mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi, gia đình êm ấm. Con cũng cầu 1 chút cho con, con muốn mình mạnh khỏe, không ốm đau, chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt, học xong có việc làm, là con ngoan có hiếu với cha mẹ, là công dân tốt biết giúp đỡ mọi người. Con xin đọc chú đại bi mỗi ngày để thể hiện lòng thành của mình, con xin cảm ơn các đấng chư tôn, chư phật bồ tát chứng dám cho con. Nam mô a di đà phật!

   Trả lời
  54. con cầu cho con đậu điểm cao và đạt được bằng tốt nghiệp loại khá…..có được tình yêu của người con thương nam mô a di đà phật

   Trả lời
  55. Nam mô quan thế âm bồ tát phù hộ cho con có được tình yêu của người con yêu con không muốn phải đau khổ nữa Nam mô quan thế âm bồ tát

   Trả lời
  56. Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ Tát…lạy Mẹ linh diệu. Con mong nhận được sự gia hộ của Mẹ để mọi tai ách đi qua, con được yên bình, toàn tâm niệm Phật!

   Trả lời
  57. Nam mô đai bi hoi thuong phát bo tay .con cái xin quan the am bo tay dai tu dai bi phu ho cho vo chong con gia dinh con luon manh khoe vui ve va hanh phúc.cau xin nguoi phu ho vc con luon co niem vui ko buon phiên nam mo a di da phat

   Trả lời
  58. Huong Le bạn cứ vừa nghe thầy tụng, vừa nhìn sách/máy tính mà đọc theo. Có thể chia đoạn ra học. Cứ giữ cho đầu óc được thoải mái, đừng tự tạo áp lực phải thuộc ngay.
   Cá nhân mình có lẽ cũng có duyên, mỗi ngày mình đọc vài lần, đọc cả bài, mình chỉ nghĩ đơn giản là đọc thôi, chứ không đặt ra mục tiêu học thuộc như kiểu học bài, vậy mà chỉ vài ngày thôi mình đã thuộc ^^ .
   Bạn nghe thầy tụng nhiều vào. Có những lúc, cả trong lúc nấu cơm hay làm việc gì đó, trong đầu mình cũng văng vẳng tiếng tụng của thầy

   Trả lời
  59. Học j cũng phải có quyết tâm bạn ạ. Mình chia thanh 5 đoạn .đọc thuộc đoạn này mình mới học sang đoạn khác,học thuộc câu này mình mới học cau tiếp theo. Bạn nên tìm quy luật của từng đoạn sẽ nhanh thuộc hơn. Mình quyết tâm lắm vì mình trì chú để trị bệnh ban a. Thời gian này mình đag gặp nhiều khó khăn nữa. Nhưng mà tâm mình bình an lắm.

   Trả lời
  60. Nam mô A Di Đà Phật . Từ hồi còn nhỏ bà đã cho mình đọc chú đại bi rồi mình rất thích, mong mọi người biết được chú đại bi thì chịu khó niệm rất nhiều công đức đấy.

   Trả lời
  61. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm bồ tát.xin mẹ phù hộ cho ông con và anh em trong hội bình an khỏe mạnh,ông cháu anh em chúng con đi lấy thuốc nam từ thiện cứu người,

   Trả lời
  62. Bạn đọc kinh CHÚ ĐẠI BI là tên của 84 vị BỒ TÁT ., cho nên chúng ta phải đọc đúng âm ngữ,nếu bạn muốn cho dể thuộc , bạn vào mp3 và tìm CHÚ ĐẠI BI do PHƯƠNG NGHI đọc sẽ dễ thuộc hơn . "CỐ LÊN"

   Trả lời
  63. chỉ nghe thôi làm sao linh nghiệm được hả bạn , giống như chúng ta không trồng cây mà đòi ăn quả . bạn phải đặt hết lòng tinh và tinh tấn trì CHÚ " KHÔNG TỨC THỊ SẮC ,SẮC TỨC THỊ KHÔNG" chúc bạn thành công đức toàn viên mãn , thân tâm an lạc ….

   Trả lời
  64. Chỉ có Phật, Bồ Tát và các bậc Thánh mới bỏ được hết tham sân si. Còn phàm phu như chúng ta giảm được là tốt lắm rồi bạn à. Đừng ảo tưởng là bỏ được hết bạn à.

   Trả lời
  65. nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm bồ tát.con cầu xin cho đại gia đình con và tất cã chúng sanh tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ điềm dữ tránh xa điềm lành mang đến

   Trả lời
  66. Con biết tội cua con rất năng .Con tung kinh chu dai bi hang ngày de sam hoi nhung j ma con tạo nghiệp .tôi loi con tạo ra con xin chịu hình thức me phạt con .Con tha thiết câu xin me ,me phạt con dân dân chu me dung phạt con don dap con gánh ko noi me oi.

   Trả lời
  67. Con xin đ câu cho các con cua con đ khỏe mạnh hay an chong lon .ngoan ngoãn biết nghe loi bo me.va con xin câu cho em chong con la dao thi mình hai da mát đ siêu thoát ve tay phương cục lạc .Con nam mo a di da phat

   Trả lời
  68. Mình mỗi ngày buổi sáng mình đọc 7 biến và chiều mình đọc 7 biến chú đại bi đọc liên tục trong mấy tháng nay sao mình vẫn khổ , chắc tại nghiệp của mình nặng quá Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quá Âm Ma ha tát cầu xin cho con sám hối và vượt qua được kiếp nạn này

   Trả lời
   1. nếu chỉ đọc mà hết khổ thì ai cũng chẳng phải làm nữa, chỉ trì chú thui chu hết khổ, trì chú là cho tâm được thanh tịnh, không làm việc xấu,,,hướng việc tốt,,,không chửi tục, không sát sinh,,,ăn chay đc càng tốt…tĩnh tâm . k đố kỵ…và xem nghiệp của bạn tới đâu thì chu mới linh nghiệm bạn ạ…..theo mình hiểu là như thế. bạn tri chú nhiều thì sẽ tiêu trừ được phần nào đó tội nghiệp. như mình thấy rõ nhất là khi mình trì chú trước khi đi ngủ đêm đó mình ngủ rất ngon

    Trả lời
  69. con kính lậy Bồ Tác Quan Thế Âm, ngài nắm giữ con bằng ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt làm cho con bật hết tội lỗi, làm theo hạnh nguyện quảng đại từ bi trứng đại bát nhã

   

   Trả lời
  70. Cam on Chu dai bi da mang den su binh an, thanh than va hanh phuc Cho Minh va Gia dinh. Cau mong moi Dieu tot dep den voi nhan loai. Nam Mo A Di Da Phat.

   Trả lời
  71. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin Ngài tha thứ cho con và cho con được chuộc lại lỗi lầm của mình.

   Trả lời
  72. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật/ Nam mô A Di Đà Phật/ Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật/ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát/ Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát/ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.

   Trả lời
  73. con nguyen nam mo dai tu dai bi kuu kho kuu lan quan the am bo tat ma ha tat.
   sin phat hoi huong cong duc cho con.
   con nguyen dem cong duc nay.
   cho tat ca chung sinh.
   va toan bo gia quyen toc.
   cung tat ca oan gia trai chu.
   cung dong tam liem phat.
   sin ve mien cuc lac.
   nam mo a di da phat.

   Trả lời
  74. nam mô a di đà phật con kính bạch thầy cùng tất cả TĂNG NI mạnh khỏe .con mong ước được suống tóc đi tu đê cầu cho chúng sanh được chở thành phật đạo.nay con nặng lòng suy ngi con chua biết làm như thế nào cho đúng.con đi khắp nẻo đường con chỉ mong tìm được bình yên mà ko thấy con chỉ tìm thấy đau khổ tinh thần lẫn thể sác.con đã được nge phật dạy con được nge thầy tụng kinh và thuyết pháp .con chỉ muốn được ngày ngày quỳ dưới chân tam bảo và được nge các thầy tụng kinh niem phật mỗi ngày con muốn kiếp này được nương tựa cửa phật để khép lại tất cả những hơn thua gen gét nhũng tội lỗi ma con đã gây ra ở đường trần.đường trần chật hẹp người chen lấn tội lỗi nặng hơn cân cúi sin phật sớm giác ngộ cho con va cho con đủ duyên được nương tựa dưới chân phật đài đươc thầy tu đắc đạo dẫn dắt con đi quãng đường con lại de giúp chúng sanh được chở thành phật đạo chỉ mong ngày nào đó gần nhất con được chuyển hóa cuộc đời để bớt tội lỗi nếu kiếp sau có còn được làm người thì mong cho con bớt khổ và nước mắt ko rơi như kiếp này.NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

   Trả lời
  75. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni phật nam mô A Di Đà Phật nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh…. Con xin quỳ lạy dưới chân cha lành đức phật Thích Ca ánh sáng Hào Quang từ bi dẫn lối, mẹ hiền Quan Thế Âm nhành dương cứu khổ cứu nạn dẫn đườmg chỉ lối, vuốt ve che chở, phù hộ độ chì cho chúng sanh trong 10 phương pháp giới hiểu rõ đường lành xa bể khổ bến mê để quay về bờ giác bến bờ an vui mà có mẹ có cha yêu thương vỗ về…. con xin trì chú Chú Đại Bi quỳ lạy 82 vị phật,các vị đấng giác ngộ cao minh xin các vị cho chúng con được mắt thấy tai nghe nương theo thánh hiệu nương theo phát nguyện của các vị để chúng sinh thân luôn an lạc tâm không phiền lão… a di đà phật
   ((((.)/)/)/)

   Trả lời
  76. Mh rat tinh tuong vao chu dai bi.j hoi truoc mh cug k mang thai dc.nho niem chu dai bi va cuoi cung mh cug co dc 1 cau con trai.niem vui do lon lam khi nhin thay con khon lon moi ngay.con cam on duc phat da nghe dc loi cau nguyen cua con

   Trả lời
  77. Nam mô quan thế âm bồ tát.xin lay phât bà già hô cho chúng sinh an lạc.thế giỡi đươc hòa bình.moi người ko còn ốm đau.nhà nhà đươc hanh phúc.

   Trả lời
  78. Nan mo adi da phat .nam mo thich ca mau ni phat .nam mo dsi tu dai bi cuu kho cuu nan quang dai linh cam quan tke am bo tat ..nguoi la me hien soi sang duong loi chung sinh ..nam mo a di da phat …

   Trả lời
  79. Nam mo bon su thich ca mau ni phat. Nam mo cuu kho cuu nan dai tu dai bi quan the am bo tat.
   Cuoc song cua con dang vo cung be tac. Xin hay cuu giup con vuot qua kiep nan nay. Xin hay giup con tra duoc no nan. Xin hay giup cho gia dinh cua con khong bi tan nat. Nam mo a di da phat.

   Trả lời
  80. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát của hộ cho con nói chuyện được như ý muốn cầu cho ba mẹ con mạnh khỏe an vui Tôi có sự nghiệp ngày càng đi tới Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cứu nạn cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

   Trả lời
  81. Sao moi lần con đọc chú Đại bi là buồn ngủ, phải cố gắng lắm mới đọc hết tới câu 84, có ai giống vậy không

   Trả lời
   1. ban dau doc la bi buon ngu, cung do vong niem minh nhieu, hoac lam viec nhieu trong ngay. Neu co gang tung hang ngay, va co gang tang thoi gian tu 15 phut cho den 1 tieng, 2 tieng de tung chu dai bi, thi cung het buon. Minh ban dau tap tung phai co gang lam bay gio moi tung de dang.

    Trả lời
  82. Tung chu dai bi quan trong hon het la phai tu sua tam tanh cua minh cho hien lanh, lam sao cho minh dung qua Tham San Si Mang Nghi cai do moi la chinh yeu. Minh cung la nguoi dang tap bo nhung cai do. Bo khong de dau, luc duoc luc khong, nhung minh tiep tuc tap bo sout cuoc doi

   Trả lời
  83. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong cho mọi người luôn khỏe mạnh bình an. Ước nguyện của con thành hiện thực cho con trai con có thêm em, vợ chồng mong đứa con thứ hai mòn mỏi rồi mà 3 năm nay chạy chữa chưa được. A Di Đà Phật….

   Trả lời
  84. Ai cho mình hỏi là trì tụng chú đại bi mình có phát bồ đề tâm một ngày đêm là 50 biến ,nhưng mình ko trì tụng một lân dc vì còn làm công việc ,khi nào rảnh là mình tung,nhu thế dc ko ạ ,ai cho mình biết voi

   Trả lời
   1. Mình nghĩ miễn sao mỗi ngày cộng lại bạn trì đủ 50 biến là đúng với phát nguyện của bạn rồi. Nam Mô A Di Đà Phật

    Trả lời
  85. Nam mô đại từ , đại bi , quảng đại, linh cảm quan thế âm bồ tát , nam mô cứu khổ , cứu nạn quan thế âm bồ tát . Cầu xin bồ tát từ bi cứu giúp mẹ con là Lưu Thị Thanh vượt qua bạo bệnh tai qua nạn khỏi câu xin người phù hộ độ trì cho mẹ của cob được hết bệnh ,bình an vô sự mạnh khoẻ sống đời với con cháu , cầu . Cầu xin người phù hộ cho gia đình con được bình an vô sự . Ai cũng khoẻ mạnh không bệnh tật làm ăn tiến tới hạnh phúc bên nhau . Con nguyện đọc tâm kinh của người mõi ngày mong người chứng giám .
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
   NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
   NAM MÔ DI ĐẾ RỊ DA

   Trả lời
  86. Toi moi toi truoc khi di ngu thi ngoi trên giuong xep bang tung 5 bien chu dai bi roi moi ngu. Vi dieu kien chua cho phép nen minh chi tung tham trong mieng va van con an man vay co tung duoc khong. Ban huu nao biet thi tu van gium nha! Chuc ca nha luon khoe va an lạc.

   Trả lời
   1. Mình cũng vậy, những khi nào mình khoẻ thì mình lên phòng thờ để niệm, còn khi mệt mình nằm trên giường niệm thầm và ngủ luôn

    Trả lời
  87. Nam Mô A Di Đà Phật.
   Khi cuộc sống khó khăn và đầy áp lực, con chỉ biết nương nhờ nơi Phật pháp, cầu cho lòng từ bi của Đức Phật soi sáng cho con. Cầu cho gia đình con mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Cầu cho mọi người yêu thương nhau, k còn tổn thương hay nỗi đau, tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
   Nam Mô A Di Đà Phật.

   Trả lời
  88. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NẠN. NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ CỨU NAN.

   Trả lời
  89. Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .

   Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .
   Nam Mo Dai Tu Dai Bi Cuu Kho cuu nan. Linh Cam Quan? Dai Quan The Am Bo Tat .
   Cau xin Phat Quan The Am gia ho cho con duoc Khoe manh va than Tam an lac , duoc vuot qua kiep nan. nay . Nam Mo A Di Da Phat .Nam Mo A Di Da Phat . Nam Mo A Di Da Phat .

   Trả lời
  90. Xin cho con hỏi,
   Con đi làm (công trình), không có điều kiện để tụng (đọc) chú đại bi ở một nơi hoặc thời gian nhất định.
   Vậy con có thể tụng (đọc) chú đại bi ở nơi làm việc hoặc nơi ở trọ được không?
   Nếu được, con có cần phải chuẩn bị thêm hoặc kiêng (cữ) những gì không?
   Xin các thầy chỉ dạy con cụ thể.
   Con cám ơn.
   A Di Đà Phật

   Trả lời
  91. Tu tập quan trọng là sự thành tâm bạn ah. Ở những nơi không tiện trì chú lớn tiếng thì đọc thầm cũng được bạn ah.

   Trả lời
   1. Theo bạn Khanh đề nghị tìm một phiên bản Chú Đại Bi bằng tiếng Trung.
    Bạn gửi email đến địa chỉ doquyet@gmail.com, mình sẽ gửi cho nhé.
    Mình tìm được 01 bản có song ngữ Anh – Trung về Chú Đại Bi này.

    Trả lời
  92. Winston Nguyễn · Edit

   Cho hỏi bài viết chú đại bi trên cùng so với bài bên dưới có số 1 -84 thì câu thứ 16 có đóng ngoặc có câu Na Ma Bà Tát Đa, nhưng trong bài viết bên trên sao lại không có Na Ma Bà Tát Đa? Do viết thiếu hay la đồng nghĩa mà không cần viết vào.
   Xin giải thích cho tôi được hiểu rõ hơn.
   Xin cảm ơn!

   Trả lời
  93. Chào bạn Winston Nguyễn,
   Thật sự, hiện chính thức các chùa ở Việt Nam và hải ngoại chỉ sử dụng bản không có 5 chữ “Na Ma Bà Tát Đa” mặc dù sau này có xuất hiện 1 số bản phiên âm có 5 chữ này.
   Bạn xem thêm 2 bài viết sau để yên tâm hơn ha:
   http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/dai-thua/10396-Chu-Dai-Bi-Co-Bi-In-Thieu-Hay-Khong-.html
   http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/chudaibi-thieuchu.htm

   Trả lời
  94. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện lấy đức Phật Từ Bi để tu niệm. Nam Mô Đại Từ Đai Bi Tầm Thanh cứu khổ Linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.

   Trả lời
  95. Nam mô A Di Đà Phật.
   Bạn à, con người ta được sinh ra làm người đã là một cái phước rồi.
   Mình tin rằng, bạn đã biết website này, có nghĩa là bạn đã tìm hiểu ít nhiều những lời Phật dạy.
   Hãy cố gắng nhé.
   Cuộc sống sẽ có những khúc thăng trầm và tâm niệm rằng lúc này mình có thể đang trả nghiệp những gì của quá khứ để cho tương lai và kiếp sau tốt hơn.
   Chúc bạn sẽ lấy lại cân bằng trong cuộc sống và sống tốt hơn với tâm niệm tích cực cho sau này và kiếp sau nữa.

   Trả lời
  96. Con còn nhỏ nhưng bị người ta hại thị phi đủ điều , con thật sự lo sợ và buồn chán , con không biết phải làm sao để người ta không hại con , trong khi con không làm chuyện xấu mà những điều người khác làm mới xấu , nhưng tại sao người làm chuyện xấu thì sống vui vẻ , còn con thì lúc nào cũng sống trong đau khổ tủi nhục vậy . Ai có thế cứu con

   Trả lời

  Bình luận