Chú đại bi tiếng Việt

Chú đại bi tiếng Việt thầy Thích Trí Thoát tụng

Đây là bản Chú đại bi được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại, có hướng dẫn tụng của thầy Thích Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Nghe Thầy Thích Trí Thoát tụng chú đại bi:

Chú Đại Bi 5 biến – Thầy Thích Trí Thoát tụng có chữ

Download Chu dai bi mp3 (Nhấp chuột phải chọn save as): chú đại bi mp3

Xem thêm các bài khác về chú đại bi:

Chú đại bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chú đại bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Chú đại bi

Chú đại bi chia theo 84 câu dễ học:

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
2. Nam Mô A Rị Da
3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
7. Án
8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
9. Số Đát Na Đát Tỏa
10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
15. A Thệ Dựng
16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
17. Ma Phạt Đạt Đậu
18. Đát Điệt Tha
19. Án A Bà Lô Hê
20. Lô Ca Đế
21. Ca Ra Đế
22. Di Hê Rị
23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
24. Tát Bà Tát Bà
25. Ma Ra Ma Ra
26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
30. Đà Ra Đà Ra
31. Địa Rị Ni
32. Thất Phật Ra Da
33. Giá Ra Giá Ra
34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
35. Mục Đế Lệ
36. Y Hê Y Hê
37. Thất Na Thất Na
38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
39. Phạt Sa Phạt Sâm
40. Phật Ra Xá Da
41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
43. Ta Ra Ta Ra
44. Tất Rị Tất Rị
45. Tô Rô Tô Rô
46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
48. Di Đế Rị Dạ
49. Na Ra Cẩn Trì
50. Địa Rị Sắc Ni Na
51. Ba Dạ Ma Na
52. Ta Bà Ha
53. Tất Đà Dạ
54. Ta Bà Ha
55. Ma Ha Tất Đà Dạ
56. Ta Bà Ha
57. Tất Đà Du Nghệ
58. Thất Bàn Ra Dạ
59. Ta Bà Ha
60. Na Ra Cẩn Trì
61. Ta Bà Ha
62. Ma Ra Na Ra
63. Ta Bà Ha
64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
65. Ta Bà Ha
66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
67. Ta Bà Ha
68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
69. Ta Bà Ha
70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
71. Ta Bà Ha
72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
73. Ta Bà Ha
74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
75. Ta Bà Ha
76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
77. Nam Mô A Rị Da
78. Bà Lô Yết Đế
79. Thước Bàn Ra Dạ
80. Ta Bà Ha
81. Án Tất Điện Đô
82. Mạn Đà Ra
83. Bạt Đà Dạ
84. Ta Bà Ha
(Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng)

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến | Chú đại bi 7 biến | Chú đại bi 21 biến


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

387 Trả lời to "Chú đại bi tiếng Việt"

 1. người thường liệu có tư cách niệm Chú Đại Bi không ạ? người trần tục, ăn uống bình thường ( nhưng không ăn cá chép và thịt chó), có vợ. Nhưng không phạm sát giới, tà niệm ác,..

  Trả lời
 2. Nguyễn Hồng Tuấn · Edit

  @Chương, chào bạn mình xin phép trả lời nghi vấn của bạn. Tốt nhất bạn nên ăn chay trước khi trì tụng chú Đại Bi bạn nhé, không được 1 ngày thì cố gắng trước khi tụng hoặc sau khi tụng bạn nên ăn chay cho sạch sẽ thanh tịnh. Ví dụ sáng ngày hôm nay bạn tụng thì cố gắng trong buổi sáng đó bạn nên ăn chay, chiều tối ăn mặn ( mạng) cũng được nhưng ăn mặn (mạng) rồi tốt nhất đừng nên tụng nữa sẽ giảm sự linh ứng đi nhiều ( ngoại trừ bạn đang trong tình thế nguy hiểm cấp bách). Cố gắng giữ 5 giới và sống tốt nhé bạn thì bạn sẽ cảm nhận được oai lực không thể nghĩ bàn của chú đại bi. Chúc bạn thân tâm thường an lạc, Nam mô A Di Đà Phật!!

  Trả lời
  1. Thu Phương nguyen · Edit

   Chú duyên nên.minh.lamphuc vì mình 6nam.moi codi bệnh viện thú tình ko đc nhưng có duyên lại có.va mình sẽ lam.phuc cho ai thực sự có tâm và mong có con ko tôn kém nhà bạn.0989806552chi phuong

   Trả lời
 3. Con đang rất áp lực về con cái. Lăp gia đình cũng lâu mà chưa có con. Mỗi lần nghĩ tới là thấy buồn tủi. Nhất là nghe tin chị em trong nhà có tin vui. Con suy nghĩ nếu tương lai vk ck con ko có con không biết con có chịu đựng được ko nữa.

  Trả lời
   1. Zay thj b nen mach cho nhju ng bt dj cho dja chj thay so dt cung dc de ng ta tjm toj bt dau thanh cong ho co con dc zay b va thay b cung dc phuoc muk…

    Trả lời
     1. Thu Phương nguyen · Edit

      Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì .mình giúp.nhieu người đối nhé
      Quan trọng kootn kem.nhu bạn dỉtualai hiệu quângy mình khánh định cho bạn là đc nhé suytu nhà mình ma da.minh làm phúc cho ai thực sự mong muốn thoi

     1. Điều nầy chắc
      Chắn là bạn nầy cũng đi rất nhiều nơi.. mà ko có kết quả.
      Chứ nói gì bv từ dũ.

    1. Thu Phương nguyen · Edit

     Mình 6nam.moi có con.minh.lam.phuc chú ko.phai có y gì nhề mong mọi.kho số.minh BT.minh giúp bảo đảm sẽ có ma kootn kem.nhu cho bạn đi ỷua.ai chăm nhat5thang ko uống thuốc 3thangko tôn kém.nha ban0989806552chi phuong

     Trả lời
    2. Diệu Tâm Hải · Edit

     Chị ơi, không rõ là chị đã có em bé chưa ạ?
     Chú Đại bi nhiệm màu lắm, chị cứ thành tâm trì tụng và cầu xin mẹ Quán Âm là sẽ có thôi ạ. Rất nhiều trường hợp nhờ trì tụng chú Đại bi miên mật và thành tâm mà có được con. Nếu chị dùng facebook thì chị tìm đến nhón Làng ta. Trong đó có rất nhiều người thật việc thật chị ạ.
     Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chị sớm được như ý nguyện

     Trả lời
  1. Thu Phương nguyen · Edit

   Bạn muốn có con.gap mình vì chủ duyên sẽ giúp bạn nhé ko tôn kém.nhu bạn đi chùa ở viện nhưng phải có chú tâm sẽ đc cuuva gặp đc thấy yên tâm nhé vì mình ,6nam giờ có con ỷai 3tuoi.0989806552chi phương nhà ban

   Trả lời
  2. Nguyễn Thành · Edit

   Bạn ơi. Mình cg muộn con 4 năm. Mổ 2 lần, trường hợp khó lắm nhé Từ dũ,, Hùng Vương, ĐHYD bs Âu Nhật Luân mổ nhé, đang đợi Bác ANL cho thụ tinh ống nghiệm).
   Uống Đông Tây Y các kiểu nhé.
   Mình Trì Chú Đại Bi, do 1 lần tuyệt vọng vào Chùa Phổ Quang gặp mưa, ở đó miết mấy tiếng k biết làm gì nên Trì vậy đó, chứ kh hề biết Chú Đại Bi là gì trước đó.
   Sau mình về uống thuốc Nam, đúng 2 tháng sau có bầu ( tức là 2 tháng sau biết tin bầu được 1 tháng).
   Mình uống thuốc Nam trên Đắc Nông cũng khoảng 2 lần hơn 1 triệu.
   Bạn liên lạc thử nhé Cô Liên: 0389733111
   ( cô dân tộc, nên nói chuyện qua ĐT phải chậm 1 chút)
   Giờ mình 2 con trai 7 và 5 tuổi rồi.
   Chúc bạn may mắn như mình nhé.

   Trả lời
  1. Người điên · Edit

   Chỉ có kiếp này đừng mong kiếp sau lại muốn khổ nữa àk, hãy làm những điều tồt nhất khi ta còn thở và đừng mong ngày mai hãy sống vì hôm nay ,đừng vì ngày mai .

   Trả lời
 4. Con kiếp này có sự đau khổ. Nếu con muốn kiếp sau con có thể thực hiện ước mơ của mình. Con tụng chú này được không

  Trả lời
  1. Nếu ước mơ kiếp sau của bạn thành hiện thực, liệu bạn có chắc chắn sẽ kiếp sau bạn sẽ không phải chịu những khổ đau khác không? Tất cả những gì mình có thể chia sẻ với bạn là nên tin sâu sắc vào nhân quả, tu tập tốt theo lời Phật và Bồ Tát dạy. “Muốn biết chuyện đời trước, xem sự hưởng đời nay; muốn biết chuyện đời sau, xem việc làm kiếp này”. Mong bạn an lành.
   A Mi Đà Phật.

   Trả lời
 5. Con là sinh viên. Năm nay 20t. Con xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có lòng tin hơn với Phật Pháp. Con đi sinh hoạt Gia đình Phật tử từ hồi bé xíu, đến năm 18t vào Tp học nên k có điều kiện đi sinh hoạt như trước. Nhưng các ngày rằm mùng 1 có tg là con vẫn về chùa thắp nhang. Năm lớp 8, là 14t, con được đi trại Hạnh ở Lâm Đồng. Xe đi từ sáng sớm, lòng con thì rất vui và háo hức nên trên xe cứ mãi nhìn ra cửa sổ k ngủ được. Trong khi nhìn ra 2 bên đường con nhận thấy có rất nhiều ngôi miếu dựng lên cho những người bị tai nạn trên đường. Theo được biết thì những ngôi miếu là nhà của những vong hồn xấu số k may qua đời k có nới nương nhờ nên người dân lập nên để họ được ở yên ổn. Nhưng con được học ở Chùa là nếu họ cứ ở mãi trong những ngôi miếu như vậy thì k thể đi theo Phật mà vãng sanh cực lạc được. Lúc đó con cảm thấy thương họ vô cùng. K biết bản thân phải làm sao mới có thể giúp họ. Vì con đâu có khả năng khuyên nhủ họ, con đâu gặp họ được. Mà thực sự con cũng k dám gặp. Hehe. Nên con nghĩ là mỗi khi ngang qua 1 ngôi miếu như vậy con sẽ niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Để hồi hướng cho họ vãng sanh. Điều đó trở thành thói quen của con và con xem như trách nhiệm của 1 Phật tử. Sau này đi qua nghĩa trang hay những ngôi mộ con vẫn luôn làm vậy. Sau kì nghỉ Tết ta vừa rồi, con vào lại sài gòn đi học, sáng hôm đó con đứng ở trạm xe bus ngã tư Thủ Đức để đón xe số 10 đi học thì con có gặp 2 cụ bà mang đồ lam đi chùa cũng đứng đón xe để về nhà, trong đó có 1 cụ bị mù. Con nhường chỗ ngồi chờ cho cụ bà bị mù đó thì cụ bà bắt chuyện với con. Sau 1 hồi nói chuyện thì bà dạy cho con là nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và cầu xin cho bản thân luôn được may mắn. Sau đó bà tặng cho con 1 cái bao lì xì, nói là lộc bà mới xin của Sư Phụ ở ngôi chùa bà mới đi viếng về, bà cháu mình có duyên, giờ bà tặng cho con nhá. Lòng con lúc đó rất vui vì k nghĩ giữa nơi xa lạ này lại gặp người tốt mà lại được lộc. Về đến nhà thì con mở ra xem. Bên trong có 1 tờ 5ngàn mới tinh và 1 miếng thiệp nhỏ, 1 mặt ghi bài thơ. ” Con thấy Phật ngự trong làn gió mát. Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên. Khi giác ngộ buông ưu phiền, oán giận. Con gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên”. Mặt kia in hình của 1 vị Ta Bà Ha đề dòng chữ:” Quán Âm hiện tướng Đại Ca Diếp Tôn Giả chỉ dẫn tu hành”. Lúc đó con nổi hết da gà vì cảm thấy sao mà trùng hợp mọi thứ. Bà cụ con gặp như là Bồ Tát Hiện thân dạy cho con tu học. Con vui đến khóc luôn. Sau đó mỗi khi ngang qua các ngôi miếu thì con k tụng danh hiệu Phật Di Đà nữa. Mà con tụng danh hiệu Bồ Tát. Vì con nghĩ bản thân con chưa làm đc việc gì để tạo duyên lành mà có thể gặp được Người. Chỉ có mỗi việc con niệm danh hiệu Phật khi ngang qua các ngôi miếu thôi. Con làm việc đó cũng gần 5 năm Nên con làm theo lời Người dạy. Sau đó thì con tìm hiểu thêm và giờ con có thời gian là niệm Chú Đại Bi. Thật sự Mẹ Quán Thế Âm rất linh ứng.

  Trả lời
 6. Thầy cho con hỏi là còn k có thời gian đọc chú đại bi ở nhà.vì vậy con đóc ở nơi làm việc vào buổi trưa được k ak.và con chỉ ăn chay vào ngày mùng 1 và 15 dc k ak.Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cưu nạn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ma ha tát.

  Trả lời
 7. Quay đầu là bờ · Edit

  Con năm nay 24t , trước giờ cuộc sốg của con đều dựa dẫm vào người yêu và gia đình , bỗng nhiên nhiều chuyện xui ập tới khiến con nghi ngờ nhà bên bạn gái con hại gì con , rồi còn nghi ngờ gia đình mình hại gì mình . Bây giờ con suy nghĩ lung tung sợ sệt nhữg người xug quah và nhất là đa nghi hết những người xung quanh , do tíh con yếu đuối nên nỗi sợ lấn át con . Con nghĩ chắc là do cái nghiệp nhiều đời trước tích góp lại đến để đòi nợ . Vì gia đình , vì tình cảm với bạn gái con nên con phải cố gắg , có những lúc buông xuôi hết tất cả để thanh thản nhưng chợt nhận ra phải mạnh mẽ . Con thật sự rất khổ tâm

  Trả lời
 8. thần thiên bé nhỏ · Edit

  con năm nay 32 tuổi , con rất muốn niệm phật . nhưng con không biết mình phải bắt đầu niệm từ đâu cho đúng . xin người chỉ dạy cho con ạ!
  mỗi khi buồn chỉ cần tâm sự , con niệm nam mô . con thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn . mặc dù đã có gia đình và 3 cô con gái đáng yêu … nhưng tâm con thường xuyên không được an lạc , buồn phiền luôn đeo bám không ngừng . con cũng không biết nghiệp trướng kiếp trước và kiếp này có làm mình đang gặp oán nghiệp của hiện tại không nữa.
  con đi đến đâu , làm gì cũng không mấy khi may mắn . gặp tiểu nhân chắn đường hoặc liên tục các chuyện không may . trong gia đình cũng không hợp cha hợp me , hợp c em gái .

  Trả lời
 9. Nam mô a di đà phật.

  Con xin chào mọi người, năm nay con 22t, con nhẹ vía nên người âm luân phiên theo con. Có khi con nghe họ trò chuyện, thấy họ, đêm ngủ cứ trằn trọc bị đè đến 2 lần một đêm, cuộc sống hoàn toàn mệt mỏi và bị xáo trộn. Ai chỉ đâu còn cũng đi để nhờ thầy cắt duyên âm. Cắt hết người này người khác lại theo. Đến lúc quá mệt mỏi thì con ngộ ra, chi bằng mình tự cứu mình. Nên con bắt đầu niện chú đại bị để gia tăng Phật tính trong người cho họ không tới gần dc con. Từ đó con không còn bị theo nữa.
  Nhưng không dừng lại ở đó.
  Con có khả năng biết trước đc chuyện gì tốt xấu sắp xảy ra thông qua mắt bị giật. Nó đúng đến kinh khủng. Mà đa số việc k may cảm nhận rõ hơn và nhiều hơn. Cảm giác biết trước đc điều gì xấu xảy ra nhưng không rõ và không thể ngăn cản đc nó làm con rất sợ hãi và mệt mỏi.
  Mn có cách nào gỡ bỏ khả năng này của con không ạ. Mn xin hãy giúp con. Đây là mail của con behindthesmile2012@gmail.com. Con xin chân thành cám ơn.

  Trả lời
 10. phật pháp thật nhiệm mầu6 năm m chua có em bé vậy mà nhờ phật pháp luôn hồi hướng và có niềm tin vào quan thế âm bồ tát gia hộ độ trì mà giờ mình đã có em bé dù chạy chữa khâp nơi đông tây y đều kết hợp rồi.
  adidaphat.Nên mọi người ơi hãy luôn để tâm mình tịnh,lam việc thiện,giúp đỡ mọi người và luôn hướng về phậ pháp thì điều mong ước của bạn se thành hiện thực..

  Trả lời
  1. Minh 4 nam moi co e be bang cach thu tinh ong nghiem ,,, minh tin tuong phat phap, cau nguyen mẹ quán thế âm bồ tát ,,, và giờ mình đc 2 bé gái,,, bạn đến bv phu sản mêkong ,,, vào khoa hiếm muộn ,,, bs dieu tri là bs âu nhựt luân thử đi bạn,,, bác rất hay,,, cố gắng kiên trì theo bác

   Trả lời
 11. Mình theo bs phạm quang nhật. 311 nguyễn thị nhỏ. Quận 11.tp hcm Bạn có thể tham khảo rồi sắp xếp đến khám thử xem sao.

  Trả lời
 12. Mình theo đạo Cao Đài khi nhập môn vào đạo, có đoạn buộc với lời thề suốt đời ko bỏ đạo và chỉ biết duy nhất mỗi đạo Cao Đài, mình nghe nói Chú Đại Bi rất linh ứng mình rất muốn được học nhưng còn e ngại vì theo mình được biết đây là bộ chú của đạo Phật. Mình xin lĩnh ý kiến của bạn hiểu biết sâu về vấn đề này . thanks

  Trả lời
 13. Con tên loạn nam nay 33 tuổi cuộc sống của con lúc nào cũng lan dan tình duyên và dau khổ mọi mặc.gio con lại mất phải can bệnh lao ngày ngày hành hạ con..con cũng không biết kiếp trước con tạo nghiệp gì ma ngày ngày phải sống dau khổ kg có ngày hp…con muốn học chua đại bi như không biết học làm sao..mong giúp đỡ cho con

  Trả lời
  1. Bạn Cẩm Loan .
   Bạn lên youtube tìm xem bài giảng của Thầy Thích Trí Huệ. Trong phần đầu hoặc cuối bài giảng thầy có để sđt và địa chỉ chùa Pháp Tạng. Thầy là giảng sư và cũng là Thầy Thuốc giỏi. Hi vọng bạn gặp được Thầy để Thầy cho thuốc uống và hướng dẫn bạn tu tập để giảm bớt nghiệp ác trong thời hiện tại

   Trả lời
 14. Người điên · Edit

  Những điều toi mong mun deu dat thanh khi tam toi mot cho nhung ngat noi moi lan mun j do thi khong cach nao cho tam yen ca mun buot chat mot cho lam nhung no cu tu roi ra ma khong the khong che

  Trả lời
  1. Bạn Cẩm Loan ơi. Bạn vào youtube xem Thầy Thích Trí Huệ giảng. Phần đầu bài giảng của Thầy có sđt, địa chỉ. Bạn thử tìm gặp Thầy xem. Thầy cũng là vị Thầy thuốc giỏi, thầy làm từ thiện thôi. Có nhiều bệnh ngặt nghèo thầy cũng trị được. Rồi bạn nhờ Thầy chỉ dạy bạn tu tập để giải bớt nghiệp. Mong bạn hết bệnh

   Trả lời
 15. Thu Phương nguyen · Edit

  Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì mình giúp.nhieu người đối nhé

  Trả lời
 16. Thị Huyền · Edit

  Buông xả tất cả để nắm giữ lấy tất cả.
  Cho đi tất cả để nhận lấy tất cả.
  Hoan tỷ tất cả để an lạc tất cả.
  Buông chấp tất cả để không vướng mắc tất cả.
  Thanh tịnh tất cả để tất cả thanh tịnh.

  Trả lời
 17. Con xin phật thương phật độ cho con dc mang thai dc sinh nở mẹ tron con vuông con trẻ ng non dạ còn ngu si dốt nát con xin phật thương và đại xá cho con để con sớm dc hoàn thành tâm nguyện của mình A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 18. CHÂU VIỆT HIONGW · Edit

  Xin phật linh thiêng bồ tát linh thiêng phù hộ mẹ con tai qua nạn khỏi. Khỏe mạnh sống vui vẽ với con. Con xin giảm thọ 10 tuổi . Vào tháng 7 hằng năm con sẽ ăn chay nguyên tháng trong vòng 10 năm . Nam mô a đi Đà phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát.

  Trả lời
 19. Con cầu bồ tát phù hộ cho con của con khỏe mạnh đến thế giới này. Những lỗi lầm tuổi trẻ mong Người từ bi đại xá phù hộ cho con được mẹ tròn con vuông

  Trả lời
 20. Lê Thị Ngọc Lý · Edit

  Con phải làm sao để Mẹ con được khỏe mạnh, bình an, không còn bệnh tật, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ Mẹ con, con nguyện xin Chư Phật Bồ Tát cứu khổ cho Mẹ con được khỏe mạnh bình an, bệnh tật tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Mọi nghiệp báo gì của Mẹ kiếp này hay những kiếp trước hãy để con gánh trả thay Mẹ con, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tất cả các vị Chư Phật Bồ Tát chứng giám cho lòng thành của con mà phù hộ Mẹ con được hết bệnh, khỏe mạnh bình an. Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

  Trả lời
 21. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện Đức Phật từ bi phồ hộ cho cha mẹ con được bình an khoẻ mạnh, bệnh tật được tiêu trừ.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

  Trả lời

Bình luận