Chú Đại Bi tiếng Phạn

Hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn

Thần chú là bản tâm của chư Phật, là mật ngữ của chư Phật, chư đại Bồ Tát, lưu xuất từ đại định tam muội, đúc kết tất cả tinh hoa vi diệu trong vũ trụ. Chú là một dạng ngữ âm Dharani, chỉ có âm, những âm ấy khi đọc, khi trì có thể diệt hết vọng tưởng, thân tâm an lạc, thanh tịnh, có những câu chú dành cho những bậc khác nhau, giúp dẹp trừ các chướng phiền não, từ sơ địa tiến lên thập địa. nên khi trì chú, nương theo ngữ âm mà diệt vọng tưởng, thì được lợi ích rất lớn. Nay mình thấy chú đại bi nguyên âm tiếng Phạn có công năng như thế, nên phát tâm phiên âm sang việt văn, nhưng vẫn đọc đúng âm tiếng phạn.
chu dai bi tieng phan
Ngữ âm dharani có công năng rất lớn đến tác động tâm lý con người và chúng sanh. Những từ ngữ, lời nói thông thường hằng ngày mà mọi người sử dụng đều là ngữ âm dharani hết đấy. Từ ngữ thô kệch, khó nghe…thì làm cho tâm con người sân hận, chán ghét. Từ ngữ mềm dịu, êm tai…thì làm cho tâm con người mê hoặc, si mê. Từ ngữ mạnh mẽ, làm tâm con người khởi lên tranh đấu…Như những thứ âm nhạc hay, làm tâm con người si mê. Đức Phật từng dạy, những người tu hành không nên chìm đắm vào âm nhạc, không nghe ngôn luận thế gian, tránh chúng như tránh hố độc, vì tất cả chúng đều là ngữ âm khiến tâm người mê loạn. người hiểu được ngữ âm dharani, thì có thể tránh được các si mê cho mình và cho người.

Bản Chú Đại Bi tiếng Phạn (Maha Karuna Dharani):

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Video hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn

Chú Đại Bi Tiếng Phạn (phiên âm Việt):

MA HA KA RU NA ĐA RA NI

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, bô đi sát toa da, ma ha sát toa da, ma ha ka ru ni ka da. Ôm, sa va, ra ba da, su đa na đa siê. Na más, kri toa, i mam, a ria va lô ki tê soa ram, đa va. Na mô na ra kin đi, ha ra dê, ma ha va đa sa mê. Sa va, a tha đu, su bam, a jê dam, sa va sát toa, na ma va sát toa. Na mô va ga, ma va đu đu.

Ta đia tha: Ôm, a va lô kê, lô ka tê, ka ra tê, ê hi rê, ma ha bô đi sát toa, sa va sa va, ma la ma la, ma hê, ma hi rê đa dam, ku ru ku ru, ka mum, đu ru đu ru, vi ja da tê, ma ha vi ja da tê, đa ra đa ra, đi ri ni, soa ra da, cha la cha la, ma ma, va ma ra, múc tê lê, ê hê ê hê, chin đa chin đa, a ra sam, pra cha li, va sa va sam, pra sa da, hu ru hu ru, ma ra, hu ru hu ru hi ri, sa ra sa ra, si ri si ri, su ru su ru, bô đi da, bô đi da, bô đa da, bô đa da, mai tri da, na ra kin đi. Đa si ni na, pa da ma na, soa ha. Sít đa da, soa ha. Ma ha sít đa da, soa ha. Sít đa dô gê, soa ra da, soa ha. Na ra kin đi, soa ha. Ma ra na ra, soa ha. Si ra sam, a mu kha da, soa ha. Sa va, ma ha a sít đa da, soa ha. Chác ra, a sít đa da, soa ha. Pát ma kás ta da, soa ha. Na ra kin đi, va ga ra da, soa ha. Ma va ri, san kha ra da, soa ha.

Na mô rát na tra da da. Na ma a ria va lô ki tê soa ra da, soa ha. Ôm, sít dan tu, man tra, pa đa da, soa ha.

Quang Đăng phiên âm

Xem thêm Chú Đại Bi tiếng Việt

Chú Đại Bi tiếng Phạn4.92/5 (98.37%) 49 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

41 Trả lời to "Chú Đại Bi tiếng Phạn"

 1. Nguyễn Tuấn Oanh · Edit

  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát…

  Trả lời
   1. Bạn nói không giống bản Chú Đại Bi nào? Bản Chú Đại Bi tiếng Phạn này mình đã đối chiếu và cũng khớp với bản mà Thầy Thích Phước Tiến dạy ở đây, bạn xem nhe: https://www.niemphat.vn/nguon-goc-va-mat-nghia-chu-dai-bi/
    Bạn đừng nhầm với 1 số bài hát đăng trên mạng ghi tiêu đề là “Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn”, thực chất bài đó là nhạc Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát mà các trang mạng nhầm lẫn

    Trả lời
 2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn · Edit

  Nam Mô A Di Đà Phật.
  Xin cảm niệm công đức của mọi người đã chia sẻ.
  Xin giới thiệu thêm chú đại bi tiếng Phạn để mọi người tham khảo.
  https://m.youtube.com/watch?v=QH7J26UhT9c
  https://m.youtube.com/watch?v=NkyWC5XbQpM
  https://m.youtube.com/watch?v=B-gWBj21lpM
  https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKpdpbzQ8HbVxIk9iMsSRJKlQs4LbLAsPtJjcAZEIygxtAY7qk1RMSpv7PEymocivkDYKz2V1jrtYx5olhqPWiL0UqRoZQ&v=axJ8M_QRsOA&time_continue=130

  Trả lời
 3. A Di Đà Phật. Xin lỗi đạo hữu, mình ngồi nghe 4-5 lần rồi, trang 1 (p1) video dạy đọc khác so với video ở trang 3 (p3), mình thấy lạ nên lên mạng xem xét lại, và nếu mình không nhầm thì trang 3 là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát bản dài, bản ngắn là câu chú OM MANI PADME HUM. Mong đạo hữu xem xét lại. Cám ơn đạo hữu đã tìm hiểu và giúp mọi người tu tập tốt hơn

  Trả lời
 4. Xin cảm ơn phản hồi của Khánh Linh. Thật sự trang 3 là bài nhạc mà mọi người chia sẻ trên internet là "nhạc Chú Đại Bi" và thật sự mình vẫn thấy là lời nhạc có khác với bản Chú Đại Bi trì tụng ở trang 1, mình sẽ tìm hiểu lại bài nhạc này. Tạm thời để tránh hiểu lầm mình đa bỏ phần 3 ra. Cảm ơn bạn!

  Trả lời
 5. Vô Thường mong bạn sớm tìm được bản Chú Đại Bi tiếng Phạn phổ nhạc. Mình rất muốn học bản chú Đại Bi tiếng Phạn nhưng học không có nhạc kèm khó học quá. Mình nghĩ mọi người cũng như mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. A Di Đà Phật.

  Trả lời
 6. Vô Thường cho t hỏi hình như trang 2 k phải là chú đại bi hay sao ý, mình thấy không giống với bài dạy đọc ở trang 1, nội dung câu chữ thấy khác với cả ngắn hơn nữa

  Trả lời
 7. @Tuấn Anh: Trang 1 là bai dạy học Chú Đại Bi tiếng Phạn chuẩn nhất, trang 2 là phổ nhạc 1 phần của Chú Đại Bi, bạn xem trang 3 là phổ nhạc trọn bài chú.

  Trả lời
 8. Cá nhân mình đã tụng thần chú bản việt phổ thông: "Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ ra. Nam mô a rị da bà lô yết đế…" Cũng thấy linh ứng lắm, tâm cũng được an, nói chung cầu gì được nấy. Quan trọng phải có tín tâm tuyệt đối.

  Trả lời

Bình luận