Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Shurangama Mantra Movie) thuyết minh tiếng Việt.
Xem thêm: Thần Chú Lăng Nghiêm | Kinh Lăng Nghiêm | Tụng Kinh Lăng Nghiêm – Thầy Thích Trí Thoát

Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Shurangama Mantra Movie) thuyết minh tiếng Việt

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận