Phước của lòng tự trọng

Bài pháp thoại Phước của lòng tự trọng do đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tịnh xá Kỳ Hoàn, HCM

Phước của lòng tự trọng (Thích Trí Huệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phước của lòng tự trọng"

Bình luận