Sống tối giản để gần nhau hơn

Sống tối giản để gần nhau hơn là Radio số 14 trong chương trình Bình yên giữa biến động do thầy Thích Minh Niệm chia sẻ

MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | Số thứ 14: Sống tối giản để gần nhau hơn


Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Sống tối giản để gần nhau hơn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận