Sự nhiệm mầu của niệm Phật và trì chú

Bài pháp thoại Sự nhiệm mầu của niệm Phật và trì chú được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Bát Nhã, California, Hoa Kỳ, ngày 17/10/2015

Sự nhiệm mầu của niệm Phật và trì chú rất hay Đ Đ Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận