Tại sao bạn vẫn khổ dù đã cố gắng rất nhiều?

Pháp thoại Tại sao bạn vẫn khổ dù đã cố gắng rất nhiều? là một thông điệp nhân mùa Phật Đản – Phật lịch 2562 được thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại chùa Viên Thành, Orange County, California, Hoa Kỳ 05/2018.

Chỉ có tình thương để lại đời | Thầy Thích Tâm Nguyên chia sẻ tại California Hoa Kỳ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận