Tấm gương tu hành niệm Phật của người xưa

Tấm gương tu hành niệm Phật của người xưa đáng để chúng ta noi theo và thực hành để một đời vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

Tấm gương tu hành niệm Phật của người xưa

Xem thêm: Hòa Thượng Hải Hiền tự tại vãng sanh (112 tuổi)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận