Tây phuơng không phải là nơi trốn nợ

Bài giảng pháp Tây phuơng không phải là nơi trốn nợ được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Xuân Hoà, Long Khánh, Đồng Nai.

TÂY PHƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ NƠI TRỐN NỢ THÍCH TRÍ HUỆ Làm Pháp Thí Theo Lời Phật Dạy

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận