Thái độ hành thiền đúng mới chuyển hóa được phiền não

Bài pháp thoại Thái độ hành thiền đúng mới chuyển hóa được phiền não được thầy Thích Mình Niệm thuyết giảng tại Trung tâm Tuệ Đức 2, ngày 09.04.2017.

Sư Minh Niệm | Thái độ hành Thiền đúng mới chuyển hóa được phiền não | TT. Tuệ Đức 2 | 09.04.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận