file excel quan ly thu chi cho cong ty, tai chinh, thich thien thuan

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thân bệnh nhưng tâm không bệnh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận