Thân khỏe tâm an

Bài pháp thoại Thân khỏe tâm an do Thầy Thích Tuệ Hải giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần 105 tại Tu Viện tường Vân, ngày 07-07-2019
Thân khỏe tâm an

Thân khỏe tâm an (KT105) - Thầy Thích Tuệ Hải mới nhất 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thân khỏe tâm an"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận