Thân tâm thế gian và xuất thế gian

Bài giảng Phật pháp: Thân tâm thế gian và xuất thế gian được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Đào Tràng Khánh Mình, Oreon, Hoa Kỳ 2018

Thân tâm thế gian và xuất thế gian || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận