Thế nào là tốt nhất cho người sống lẫn người mất

Bài pháp thoại Thế nào là tốt nhất cho người sống lẫn người mất do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại gia đình Phật Tử Ngọc Thảo – Thiện Đạo, Tp. HCM

Thế nào là tốt nhất cho người sống lẫn người mất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận