Thế nào là tu đúng?

Pháp thoại vấn đáp: Thế nào là tu đúng? được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Viện Minh Quang, ngày 10/11/2018.
Thế nào là tu đúng

Thế Nào Là Tu Đúng? ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Thiền Viện Minh Quang,10.11.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thế nào là tu đúng?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận