Chuyển tới nội dung

Thiền căn bản

Tập sách này do chúng tôi góp ba quyển Tọa Thiền Tam Muội của Samgharakasa, Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán và Lục Diệu Pháp Môn của Đại sư Trí Khải in chung lại và để tên là Thiền căn bản.

Nói Thiền Căn Bản, quý độc giả đã nhận được ngay đây là phương pháp tu thiền có thứ lớp vững chắc. Phương pháp tu đây căn cứ trong các kinh Phật dạy theo thứ tự từ thấp đến cao. Bất cứ hạng người nào cũng tu được, nếu cố gắng và bền chí.

Kính mong quí độc giả tu Thiền thành công.

Thiền Viện Thường Chiếu, Giữa mùa Đông 1998

HT. THÍCH THANH TỪ

https://www.youtube.com/watch?v=Z2KHCtEr10A

4.5/5 - (4 bình chọn)
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by neu.com.vn