Thiền và thực tập thiền

Video bài giảng: Thiền và thực tập thiền được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong Tu thiền khóa 8 tại Chùa Pháp Tạng

Thiền và thực tập thiền || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thiền và thực tập thiền"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận