Thiền và tịnh độ thuần túy

Pháp thoại Thiền và tịnh độ thuần túy được Thầy Thích Trí Huệ giảng tại đạo tràng Phổ Hiền, California, Hoa Kỳ 2018

Thiền và tịnh độ thuần túy || Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận