Thiền (Zen)

Tập phim nói về Thiền sư Nhật Dōgen Kigen (Đạo Nguyên Hy Huyền) (1200-1253), cũng thường được gọi là Eihei Dōgen, là vị tổ sáng lập tông Tào Động (Nh: Sōtō) tại Nhật.
phim phat giao thien

4.3/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận