Thường kiến và đoạn kiến

Pháp thoại Thường kiến và đoạn kiến được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Phước Hòa

Khủng Khiếp Với 2 LOẠI SAI LẦM Nhấn Chìm Con Người Trong Đau Khổ Triền Miên(Quá Đỉnh). Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thường kiến và đoạn kiến"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận