Tích phước chuyển nghiệp

Bài pháp thoại Tích phước chuyển nghiệp được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hoàng Đường, tỉnh Hải Dương.
Tích phước chuyển nghiệp

Tích phước chuyển nghiệp [rất nên xem] || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tích phước chuyển nghiệp"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận