Tứ đại ngũ uẩn nổi giận

Bài giảng Tứ đại ngũ uẩn nổi giận được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Tứ đại ngũ uẩn nổi giận [rất nên xem] || Đại đức Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận