Tu dở tu hay

Bình thường thì tu và học phải song hành. Ai cũng biết câu: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách”. Những ai tinh thông cả pháp học lẫn pháp hành thì tự lợi và lợi tha tròn đủ, viên dung vô ngại. Trong trường hợp không song hành được thì tốt nhất hãy chọn pháp hành. Nói ít mà làm nhiều, học dở mà tu hay cũng vẫn hơn.

Mời quý vị nghe bài pháp thoại Tu dở tu hay được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Liên Hoa, Bạc Liêu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận