Chuyển tới nội dung

Tu nhân tích đức

Bài pháp thoại Tu nhân tích đức được Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tai Chùa Phổ Hiền – Số 2 Trần Huy Liệu, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng

Trong đạo Phật, chữ đức luôn mang ý nghĩa quan trọng là đạo đức, đức hạnh. Phật học từ điển (Đoàn Trung Còn) định nghĩa: Điều lành (thiện), sự ăn ở theo giới hạnh, những việc có lợi ích cho chúng sanh, ấy là đức. Khái niệm Ngũ đức thiên về phương diện đạo đức này. Đơn cử như năm đức của giới sư gồm: giữ giới; mười hạ trở lên; thông hiểu tạng Luật; thông hiểu thiền định; có trí tuệ. Năm đức một vị Sa di phải biết là: một là phát tâm xuất gia, vì cảm bội Phật pháp; hai là hủy bỏ hình đẹp, vì thích ứng pháp y; ba là cát ai từ thân, vì không còn thân sơ; bốn là không kể thân mạng, vì tôn sùng Phật pháp; năm là chí cầu Đại thừa, vì hóa độ mọi người (kinh Phước Điền) v.v…

Mặc dù chữ đức trong Phật giáo có vô lượng nghĩa nhưng đều được thiết lập trên nền tảng cơ bản là hoàn thiện nhân cách đạo đức nơi mỗi con người. Vì thế, để tu nhân tích đức (cho mình trong hiện tại và mai sau hay cho con cháu về sau) theo Phật giáo thì có nhiều phương thức nhưng khái quát nhất và dê thực hành nhất là tuân thủ năm nguyên tắc đạo đức của người Phật tử (không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối và không dùng những chất gây nghiện, say sưa) đồng thời học tập và ứng dụng triệt để bài kệ: “Không làm các điều ác/Chuyên làm các việc lành/Giữ tâm ý thanh tịnh/Đó chính là lời Phật” trong đời sống hàng ngày.

Mời quý vị nghe bài giảng Tu nhân tích đức của Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ:

5/5 - (3 bình chọn)

1 bình luận trong “Tu nhân tích đức”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by conangi.com
DMCA.com Protection Status