Tu nhất kiếp ngộ nhất thời

Pháp thoại Tu nhất kiếp ngộ nhất thời do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng nhân ngày lễ Đức Phật nhập Niết bàn

Tu Nhất Kiếp Ngộ Nhất Thời, Không Phải Ai Cũng Làm Được (Rất thâm sâu). Thầy Thích Trí Huệ 2021

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu nhất kiếp ngộ nhất thời"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận