thich phap hoa, thich tri hue, 5 bao ung ma ke ngoai tinh chac chan phai gap

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu như ngày cuối cùng"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận