Tu tập theo Kinh A Di Đà

Pháp thoại Tu tập theo Kinh A Di Đà được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, quận 3 , Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/04/2021

TU TẬP THEO KINH A DI ĐÀ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tu tập theo Kinh A Di Đà"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận