Từng bước tu tập

Bài giảng Từng bước tu tập được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp tại chùa Ưu Đàm, Lasvegas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ 2018.

Từng bước tu tập || Thích Trí Huệ Official

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận