Tùy duyên vừa lo vừa tu

Pháp thoại Tùy duyên vừa lo vừa tu được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Phổ Minh Ni Viện
Tùy duyên vừa lo vừa tu

Tùy duyên, vừa lo, vừa tu [rất hay] || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tùy duyên vừa lo vừa tu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận