Vấn đáp Phật Pháp khóa tu học lần 6 Hàn Quốc

Vấn đáp Phật Pháp do thầy Thích Thiện Thuận, Thích Hạnh Bảo, Thích Viên Minh… giải đáp cho các Phật tự tại khóa tu học lần 6 tại chùa Quán Môn, Hàn Quốc, ngày 07/10/2017

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP- KHÓA TU HỌC LẦN THỨ 6( KOREA)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận