Vết xẹo, mẹ điên

Vết xẹo, mẹ điên do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Giác Lâm ngày 15/08/2015

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận