Vết xẹo, mẹ điên

Vết xẹo, mẹ điên do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Giác Lâm ngày 15/08/2015

Vết Xẹo - Mẹ Điên - Thầy. Thích Pháp Hòa - chùa Giác Lâm (Aug.15, 2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận