Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam?

Pháp thoại vấn đáp Vì sao nữ đi chùa nhiều hơn nam? do thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ trong Lễ Cúng Dường Trai Tăng tại chùa Khải Tường, Tp. West Valley, Hoa Kỳ, ngày 15/10/2017

Vì Sao NỮ Đi Chùa Nhiều Hơn NAM (vấn đáp) - thầy. Thích Pháp Hòa (15.10.2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận