Với người ghét mình

Bài pháp thoại Với người ghét mình do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Viên Giác ngày 10/01/2016

Với Người Ghét Mình- Thầy. Thích Pháp Hòa(Jan.10, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận