Vượt thoát cái nhìn phân biệt

Bài pháp thoại Vượt thoát cái nhìn phân biệt của Sư Thích Minh Niệm trong mùa an cư kiết hạ, diễn ra ngày 02.08.2017 tại thiền viện Rai Cherntawan, thuộc miền Bắc, Thái Lan.

Thầy Minh Niệm | Vượt thoát cái nhìn phân biệt | An cư kiết hạ - Thái Lan | 02.08.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận